Dr Maja Živković na usavršanju u Tibingenu

Dr Maja Živković trenutno se nalazi na usavršavanju u Tibingenu, Nemačkoj u okviru specijalizacije iz oftalmologije

Dr Maja Živković trenutno se nalazi na usavršavanju u Tibingenu, Nemačkoj u okviru specijalizacije iz oftalmologije.