DIJABETES (2015 press)

Publications / Flyers

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

6. Kod proliferativne dijabetesne retinopatije, laser se centrira na sve delove mrežnjače osim na makulu. Ova metoda se zove panretinalna fotokoagulacija i izaziva skupljanje novih patoloških krvnih sudova i najčešće ih sprečava da se razvijaju nadalje. Takodje, smanjuje mogućnost pojave krvarenja u staklastom telu i odlubljenja mrežnjače. Ponekad je neophodno uraditi intervenciju laserom u više navrata. Intervencija laserom ne leči dijabetesnu retinopatiju i ne sprečava uvek gubitak vida. Vitrektomija. Kod uznapredovalog stadijuma proliferativne dijabetesne retinopatije, Vaš oftalmolog može preporučiti vitrektomiju. Kod ove mikrohirurške metode, koja se obavlja u operacionoj sali, staklasto telo ispunjeno krvlju se uklanja i zamenjuje providnim rastvorom. Vaš oftalmolog može sačekati nekoliko meseci i videti da li će se krvarenje spontano povući pre nego što obavi vitrektomiju. Vitrektomija najčešće sprečava dalja krvarenja tako što otkloni patološke krvne sudove koji izazivaju krvarenja. Ako se mrežnjača odvojila, vitrektomijom može da se vrati na svoje mesto. Ovakva operacija bi trebalo da se obavi pravovremeno jer deformacija makule ili trakciono odvajanje mrežnjače mogu da dovedu do trajnog gubitka vida. Što je duže makula deformisana ili van svog položaja, to je gubitak vida teži. Ako patite od dijabetesa, važno je da znate da u današnje vreme, uz pomoć naprednih metoda dijagnostike i lečenja, mali procenat ljudi obolelih od dijabetesne retinopatije ima ozbiljne probleme sa vidom. Pravovremeno otkrivanje dijabetesne retinopatije je najbolji način da se spreči gubitak vida. Centar za vid MAJA Vidimo se Gubitak vida u velikoj meri može da se spreči

7. Centar za vid MAJA Vidimo se U razvijenim zemljama sveta, danas se, čovek sa dijabetesom ne smatra bolesnim, jer se smatra da su lečenje i metabolička kontrola ove bolesti veoma uznapredovali. Vi možete znatno smanjiti rizik od gubitka vida tako što ćete redovno proveravati šećer u krvi, krvni pritisak i odlaziti na preglede kod oftalmologa. Kada obaviti preglede? Ljudi sa dijabetesom trebalo bi da obave prvi oftalmološki pregled u periodu kada im je ustanovljen dijabetes a zatim jednom godišnje. Trudnice koje pate od dijabetesa trebalo bi da obave pregled u prvom tromesečju trudnoće jer retinopatija može brzo da napreduje u trudnoći. Ukoliko bi trebalo da obavite pregled zbog naočara za vid, važno je da redovno proveravate šećer u krvi nekoliko dana pre nego što odete na pregled. Kod postojanja varijacija koncentracije šećera u krvi može doći do kratkotrajnog kolebanja refrakcione anomalije tj. dioptrije oka. Poželjno je da koncentracija šećera u krvi bude stabilna nekoliko dana pre pregleda u cilju određivanja naočara za vid. Nagle promene šećera u krvi mogu da izazovu promene u vidu kod oba oka, čak i kada nema retinopatije. Trebalo bi redovno da idete na očne preglede ako imate promene u vidu koje: • Utiču na jedno ili oba oka • Traju duže od nekoliko dana • Nisu povezane sa promenom vrednosti šećera u krvi. Pacijenti koji imaju promene na očnom dnu uzrokovane šećernom bolešću potrebno je da dolaze na kontrolne preglede kod oftalmologa na 3-6 meseci.

4. Trakciono odvajanje mrežnjače. Kada postoji proliferativna dijabetesna retinopatija (PDR), ožiljno tkivo koje se dovodi u vezu sa neovaskularizacijom, može da se skupi, brazdajući i odvajajući mrežnjaču od njene podloge. Makularno brazdanje može da izazove deformisani vid. Dosta teži gubitak vida može da nastane ako je makula ili ako su veliki delovi mrežnjače odvojeni. Neovaskularni glaukom. Ponekad opsežno zatvaranje krvnih sudova mrežnjače može da dovede do stvaranja novih, patoloških krvnih sudova na dužici oka (obojeni deo oka) i na drenažnim kanalima u prednjem delu oka. Ovo može da blokira normalan protok tečnosti iz oka. Pritisak u oku raste, i dolazi do neovaskularnog glaukoma, teške bolesti oka koja izaziva oštećenje očnog živca. Medicinski očni pregled je najbolji način da se uoče promene unutar oka. Oftalmolog često može da postavi dijagnozu i leči ozbiljan oblik retinopatije i pre nego što Vi postanete svesni bilo kakvih problema sa vidom. Oftalmolog će Vam proširiti zenice i pregledati unutrašnjost oka uz pomoć specijalizovane opreme i sočiva. Ukoliko Vaš oftalmolog otkrije dijabetesnu retinopatiju, može predložiti snimanje mrežnjače u boji ili posebno ispitivanje koje se zove fluoresceinska angiografija kako bi se videlo da li Vam je potrebno lečenje. Kod ovog ispitivanja ubrizgava se kontrast u venu u predelu nadlaktice i slikaju se delovi oka kako bi se videlo gde postoji propuštanje tečnosti Centar za vid MAJA Vidimo se Kako se otkriva dijabetesna retinopatija?

8. Ordinacija za očne bolesti Prof. Dr Gordana Zlatanović Bulevar Nemanjića 25a lok K8, Tržni centar „ Zona 3 ” , 18000 Niš, Srbija Optika Maja TC Zona 3 Bulevar Nemanjića 25a lok 78, Tržni centar „ Zona 3 ” , 18000 Niš, Srbija Telefon: (018) 530 - 541 (018) 537 - 267 (018) 533 - 036 (063) 399 494 Fax: (018) 533 - 035 Optika Maja TC Gorča Tržni centar „ Gorča ” , Mezanin, lokal M1, 18000 Niš, Srbija Telefon: (018) 528 - 214 (018) 295 - 560 E-mail: info@klinikamaja.rs www.klinikamaja.rs Dijabetesna retinopatija

1. Ordinacija za očne bolesti Prof. Dr Gordana Zlatanović Bulevar Nemanjića 25a lok K8, Tržni centar „ Zona 3 ” , 18000 Niš, Srbija Optika Maja TC Zona 3 Bulevar Nemanjića 25a lok 78, Tržni centar „ Zona 3 ” , 18000 Niš, Srbija Telefon: (018) 530 - 541 (018) 537 - 267 (018) 533 - 036 (063) 399 494 Fax: (018) 533 - 035 Optika Maja TC Gorča Tržni centar „ Gorča ” , Mezanin, lokal M1, 18000 Niš, Srbija Telefon: (018) 528 - 214 (018) 295 - 560 E-mail: info@klinikamaja.rs www.klinikamaja.rs Dijabetesna retinopatija

3. Proliferativna dijabetesna retinopatija (PDR) se javlja kada se patološki krvni sudovi (neovaskularizacija) razvijaju na površini mrežnjače ili vidnog živca. Glavni uzrok proliferativne dijabetesne retinopatije (PDR) je zatvaranje krvnih sudova mrežnjače, koje sprečava pravilan protok krvi. Mrežnjača na to reaguje tako što razvija nove krvne sudove pokušavajući da snabde krvlju delove gde su izvorni krvni sudovi zatvoreni. Na žalost, novi patološki krvni sudovi ne obezbedjuju mrežnjači normalni protok krvi. Novi krvni sudovi su često praćeni stvaranjem vezivnog tkiva koje čini površinu mrežnjače neravnom i može dovesti do njenog odvajanja od svoje osnove (trakciona ablacija retine). Proliferativna dijabetesna retinopatija (PDR) može da dovede do mnogo težeg gubitka vida od neproliferativne dijabetesne retinopatije (NPDR) jer utiče i na centralni i na periferni vid. Proliferativna dijabetesna retinopatija (PDR) izaziva gubitak vida u sledećim slučajevima: Krvarenje u staklastom telu. Osetljivi novi krvni sudovi mogu da krvare u staklastom telu (vitreusu), providnoj gelastoj supstanci koja ispunjava središnji deo oka. Ako krvarenje nije obilno, osoba može da vidi samo nekoliko novih, tamnih plutajućih mrlja. Obilno krvarenje može da blokira vid u potpunosti. Da bi se krv reapsorbovala biće potrebni dani, meseci pa možda čak i godine, u zavisnosti od količine krvi koja je prisutna. Ukoliko se krv ne povuče u roku od najmanje 6 meseci, preporučuje se operativno uklanjanje (vitrektomija). Krvarenje u staklastom telu ako nije praćeno odljubljenjem mrežnjače ne može da izazove trajni gubitak vida. Kada se krvarenje zaustavi, vid može da se povrati, osim ako makula nije oštećena. Centar za vid MAJA Vidimo se Proliferativna dijabetesna retinopatija

5. Najbolja metoda je sprečiti razvoj dijabetesne retinopatije što je više moguće. Redovno proveravanje šećera u krvi će znatno umanjiti dugoročni rizik od gubitka vida usled dijabetesne retinopatije. Ako postoje problemi sa visokim krvnim pritiskom i bubrezima, oni moraju da se leče. Veoma važna laboratorijska analiza je određivanje glikozilisanog hemoglobina (HbA1C). HbA1C predstavlja srednju vrednost šećera u krvi u toku tromesečnog perioda i važan je pokazatelj uspešnosti ili neuspešnosti glikoregulacije. Lečenje lekovima. Injekcija anti-VEGF leka koja se ubrizga u oko može da spreči razvoj novih krvnih sudova i dalja krvarenja. VEGF je neophodan oku da stvori nove krvne sudove i primena anti-VEGF leka izaziva regresiju ovih osetljivih patoloških krvnih sudova. Ponekad mogu da se koriste i kortikosteroidi kod ovakvog lečenja. Intervencija laserom. Intervencija laserom se preporučuje ljudima koji pate od dijabetesne retinopatije, edema makule i neovaskularnog glaukoma. Kod edema makule, laser se centrira na oštećenu mrežnjaču u blizini makule da smanji propuštanje tečnosti. Osnovni cilj lečenja je da se spreči dalji gubitak vida. Ljudi koji imaju zamućen vid usled edema makule ne mogu da povrate normalan vid, mada je u nekim slučajevima moguće da dodje do delimičnog poboljšanja. Centar za vid MAJA Vidimo se Kako se leči dijabetesna retinopatija? Stavljanje laser pečata

2. Dijabetes može da utiče na vid Ako patite od dijabetesa (Diabetes mellitus) Vaš organizam ne koristi i ne skladišti šećer pravilno. Visoke vrednosti šećera mogu da oštete krvne sudove u mrežnjači, sloj nervnog tkiva unutar oka koje je osetljivo na svetlo i koje šalje slike mozgu. Oštećenje krvnih sudova u mrežnjači naziva se dijabetesna retinopatija. Vrste dijabetesne retinopatije Postoje dve vrste dijabetesne retinopatije: neproliferativna dijabetesna retinopatija (NPDR) i proliferativna dijabetesna retinopatija (PDR). Neproliferativna dijabetesna retinopatija (NPDR) je prvi stadijum dijabetesne retinopatije. U ovom stadijumu, mali krvni sudovi (kapilari) unutar mrežnjače propuštaju krv ili tečnost. Propuštanje tečnosti izaziva oticanje mrežnjače ili stvaranje naslaga koje se zovu eksudati. Većina ljudi koja pati od dijabetesa ima blaži oblik neproliferativne dijabetesne retinopatije (NPDR) koja uglavnom ne utiče na njihov vid. Kada je vid ugrožen radi se o edemu makule, makularnoj ishemiji , ili i o jednom i drugom. • Edem makule je oticanje ili zadebljanje ovog centralnog dela oka. Makula predstavlja mali deo u središtu mrežnjače koji nam omogućava da vidimo sitne detalje jasno. Oticanje je prouzrokovano propuštanjem tečnosti iz krvnih sudova mrežnjače. To je najčešći uzrok gubitka vida kod dijabetesa.Gubitak vida može da varira od blažeg do težeg oblika, ali čak i u najgorim slučajevima, periferni vid i dalje funkcioniše. • Makularna ishemija se javlja kada se mali krvni sudovi (kapilari) zatvore. Vid postaje zamućen jer makula više ne dobija dovoljnu količinu krvi da pravilno funkcioniše. Centar za vid MAJA Vidimo se Makularni edem sa hemoragijama i eksudatima

Views

 • 2988 Total Views
 • 2805 Website Views
 • 183 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 6 www.klinikamaja.rs
 • 6 klinikamaja.rs
 • 1 jovicbus.rs
 • 3 www.jovicbus.rs
 • 2 37.139.22.116