KLINIKA

Cenovnik

R.br. Vrsta usluge
Cena
1 Pregled profesora 2500
2 Prvi osnovni oftalmološki pregled 2000
3 Kontrolni oftalmološki pregled 1500
4 Pregledi dece do 7 godina 3000
5 Tonometrijska krivulja u oftalmologiji  1200
6 Tonografija i gonioskopija  1300
7 Perimetrija 2500
8 Merenje intraokularnog pritiska  300
9 Ispitivanje u smislu glaukoma  10000
10 Tonometrija 800
11 Biometrija (A - scan) 4000
12 Biometrija (B - scan) 5000
13 Predoperativni pregled kod operacije katarakte 9000
14 Pregled kod pseudofakije  2000
15 Keratometrija  1200
16 Ispiranje suznih kanala kod dece  5000
17 Ispiranje suznih kanala kod odraslih  3000
18 Sondiranje suznih kanala kod dece  12500
19 Ekstrakcija stranog tela iz rožnjace kod dece  5000
20 Ekstrakcija stranog tela iz rožnjace - odrasli  3000
21 Pregled staklom sa tri ogledala 2000
22
Periferni pregled očnog dna
3000
23 Ušivanje konjunktive  8000
24 Ušivanje sklere  3000
25 Pahimetrija  1200
26 Aplikacija triamcinolona peribulbarno 4000
27 OCT 4000
28 Kontrolni OCT 2000
29 Fotofundus 2000
30 Autoflorescenca FAF 5000
31 Predoperativni pregled za lasersko skidanje dioptrije 9000
32 Kornealna topografija  6000
33 Kontrolna kornealna topografija  4000
34 Pregled konsultanata  4000
Intervencije
35 LFK Barrage 18000
36 Panretinalna LFK 25000
37 YAG laser kapsulotomija 6000
38 YAG laser iridotomija 15000
39 Selektivna laser trabekulopatija SLT 25000
40 Anti VEGF 30000
41 Anti VEG - naredna terapija 24000
42 Aplikacija lucentisa EILEA 130000

R.br. Vrsta usluge Cena u eurima (dinarska protivvrednost na dan uplate)
1 Kapci, operacija entropiuma  300
2 Kapci, operacije ektropiona 300
3 Odstranjivanje tumora kapaka  300
4 Kapci, ekskohleacija halaciona  150
5 Kapci, obrada rane kapaka  150
6 Zatezanje opuštenih kapaka obostrano  800
7 Ptoza kapaka  300-600
8 Pterygium 200
9 Xanthelasma 300
10 UZ operacija katarakte sa ugradnjom lOL-a  550-850
11 Aspiracija sočivnih masa  600
12 Sekundarna implantacija lOL-a  600
13 Glaukom, antiglaukomatozne operacije  600
14 Očna jabučica, enukleacija sa ugradnjom magneta  600
15 Obrada perforativne povrede očne jabučice  600
16 Lasersko skidanje dioptrije na jednom oku  550
17 Cross Linking 600
18 Kombinovana Cross linking + PRK 1000
19 Operacija strabizma  600
20 Ugradnja faknog IOL  1400
21 Ugradnja multifokalnog IOL 1400
22 Ugradnja toričnog IOL 1200
23 Dakriocistorinostomija  1400
24 Vitrektomija  1800-2500
25 Vađenje silikonskog ulja  800
26 Zamena silikonskog ulja 1000