KLINIKA

Naš tim

"Jedinstvo je snaga ... gde postoji timski rad i saradnja, možete postići divne stvari." Meti Stepanek

Kontinuiranom rastu, razvoju i napretku oftalmološke klinike Maja svakodnevno doprinosi celokupan tim, udruženim snagama i voljom svih njegovih članova ponaosob. Postizanje vrhunskog nivoa medicinske usluge podrazumeva apsolutno poverenje pacijenata u sposobnosti hirurga, što se dostiže stalnim usavršavanjem, trudom, radom i prijateljskim odnosima. Klinika Maja upravo ka tome i teži.

   

Lekari

Osoblje centra

Glavna sestra
Medicinska sestra
Medicinska sestra
Medicinska sestra
Medicinska sestra
Medicinska sestra
Medicinska sestra
Medicinski tehničar

Administracija

Tehničko osoblje

Šef tehničke službe
Tehnička služba